Udostępnianie cyfrowych wizerunków zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach

           

Muzeum Śląskie w Katowicach udostępnia swoje zbiory do reprodukowania, kopiowania i filmowania w celach popularyzatorskich, naukowych, komercyjnych i kolekcjonerskich.

Udzielamy licencji na publikowanie wizerunków muzealiów, wnętrz muzealnych i przestrzeni zewnętrznych. Wykonujemy fotografie cyfrowe muzealiów i ekspozycji.

 

Zasady udostępniania

I. Wizerunki cyfrowe muzealiów nieobjęte prawami autorskimi – tzw. domena publiczna

1. Zdjęcia udostępniane są na postawie pisemnego zamówienia (plik do pobrania) skierowanego na adres: licencje@muzeumslaskie.pl
2. Wizerunek przekazywany jest bezpłatnie zawsze w formie cyfrowej (do formatu A4, rozdzielczość 300 dpi).
3. Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia kosztów nośnika (płyta CD, DVD) i przesyłki pocztowej według cennika Poczty Polskiej.
4. Przy zamówieniach specjalnych, innych niż określone w punkcie 2, ceny ustalane
są indywidualnie. Uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania wizerunku w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych zamówieniach, które mogą mieć wpływ w szczególności na czas przygotowania
i zaangażowanie zespołu pracowników.
5. Zamawiający zobowiązuje się do zamieszczenia w publikacji pod fotografią informacji,

że dzieło pochodzi ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach.
6. Muzeum będzie wdzięczne za przekazanie jednego egzemplarza publikacji do zbiorów Biblioteki.

 

II. Wizerunki cyfrowe muzealiów z autorskimi prawami majątkowymi, fotografie ekspozycji
i przestrzeni zewnętrznych

1. Udostępnienie wizerunków następuje na mocy odpłatnej, niewyłącznej umowy licencyjnej
z prawem do jednorazowej publikacji.
2. Zdjęcia udostępniane są na postawie pisemnego zamówienia (plik do pobrania) skierowanego do Dyrektora Muzeum Śląskiego lub bezpośrednio na adres:
dyrekcja@muzeumslaskie.pl.
3. Cennik (podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT)

 

Rodzaj udostępnienia  Cena licencji w zł
(dotyczy jednego wizerunku) 
Informacje dodatkowe
Publikacja książkową, broszurowa, katalogowa  100-500  Cena uzależniona od charakteru publikacji, nakładu, wymaganej objętości pliku, sektora odbiorców
Publikacja w prasie codziennej, czasopiśmie  50-200 Cena uzależniona od charakteru publikacji, nakładu, wymaganej objętości pliku, sektora odbiorców
Pocztówki  50-300  Cena uzależniona od nakładu, wymaganej objętości pliku
Kalendarze 50-500  Cena uzależniona od nakładu, wymaganej objętości pliku
Plakaty 50-600  Cena uzależniona od formatu, nakładu, wymaganej objętości pliku
Strona internetowa  50-500 Cena uzależniona od charakteru strony, czasu ekspozycji, sektora odbiorców
Prace naukowo-badawcze  20-50 Konieczne jest dołączenie do zamówienia zaświadczenia/referencji instytucji promującej daną pracę badawczą
Cel kolekcjonerski  50  -
Wysokość opłaty za filmowanie ekspozycji ustalana będzie indywidualnie

Ustalone ceny mogą ulec zmianie, jeżeli charakter usług i udzielonych licencji uzasadniają potrzebę zastosowania indywidualnej wyceny.
4. Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach może przyznać zniżkę lub całkowicie zwolnić
z opłat, jeśli fotografie mają być wykorzystane w celach badawczych, edukacyjnych lub promocyjnych na wniosek Licencjobiorcy.

 

III. Muzeum nie udostępnia fotografii obiektów, do których nie przysługują mu autorskie prawa majątkowe umożliwiające swobodne dysponowanie wizerunkiem chronionego zabytku, chyba że zamawiający uzyska zgodę od autora dzieła lub jego następców prawnych.

 

IV. Realizacją zamówień zajmuje się: specjalista ds. projektów

licencje@muzeumslaskie.pl   tel. (32) 213 08 43; 690 455 957

 

V. Udostępnienie wizerunków do katalogów wystaw obiektów użyczanych z Muzeum Śląskiego reguluje umowa użyczenia.

 

Zamówienie wizerunku>>>