Jesteś tutaj: Strona główna > Zbiory > Fotografia

Fotografia

W Muzeum Śląskim od początków jego restytucji gromadzono jako samodzielny zbiór fotografię. Pierwotnym założeniem było tworzenie ikonografii dziejów i kultury Górnego Śląska. Z czasem oprócz fotografii archiwalnych przystąpiono do pozyskiwania profesjonalnej fotografii współczesnej o walorach dokumentacyjnych i artystycznych. W skład zbioru wchodzą kolekcje tematyczne i autorskie.


Zbiory, datowane począwszy od połowy XIX wieku, w tym najstarsze dagerotypy, do czasów współczesnych, liczą ponad 35 000 zdjęć, z czego blisko 12500 to fotografie archiwalne:  zdjęcia pozytywowe (8500) oraz  negatywy szklane i celuloidowe (4000).


Obecnie całość tworzy fototekę związaną nie tylko ze Śląskiem, jednak głównie odzwierciedla skomplikowane losy rodzin śląskich, ich wielokulturowość wynikłą zarówno z historycznych przemian jak i związanych z nimi migracji. Ukazuje rozwój i historyczne znaczenie Śląska w skali dziejów Europy, jego wartość gospodarczą, jak i degradację środowiska naturalnego.

Wkroczenie wojsk polskich do Katowic, na czele gen. Stanisław Szeptycki, 20 czerwca 1922

Pocztówka fotograficzna, Wiedeń, 1902

Koronczarki, fot. E. Poloczek, Śląsk Cieszyński, ok. 1970

Przekazania karabinów żołnierzom Wojska Polskiego, 1938 r. (w tle po prawej, obecny gmach Muzeum Śląskiego)

 

Zasób dzieli się na kilka kolekcji tematycznych. Są wśród nich zdjęcia dokumentujące wydarzenia historyczne od I wojny światowej począwszy, poprzez powstania i plebiscyt na Górnym Śląsku do przemian ustrojowych w Polsce w latach 80. XX wieku.

 

Zbiór fotografii obyczajowej i społecznej ukazuje przemiany cywilizacyjne i kulturowe różnych środowisk ludności zamieszkującej nasz region. Rejestruje wydarzenia ogólnospołeczne jak i rodzinne. Są wśród nich obrazy składające się na cykl ludzkiego życia – chrzciny, komunie, lata szkolne, wesela i pogrzeby.

W zespole fotografii etnograficznej na uwagę zasługuje kolekcja 649 negatywów szklanych i celuloidowych Mieczysława Gładysza. Powstała w latach międzywojennych podczas badań terenowych kultury górali Beskidu Śląskiego. Różnorodność krajobrazu, widoki miejscowości i zabytki budownictwa ukazuje zbiór fotografii architektoniczno-urbanistycznej.

Chłopiec w dniu I komunii świętej z rodzicami i siostrą, Bytom, około 1915

Portret gabinetowy, Terespol, 1909

Nowy Jork, 1939

Nowożeńcy, fot. W. Juretzky, Lissa (obecnie Leszno) na Dolnym Śląsku, pocz. XX w.


Ciekawy zespół tworzą fotografie portretowe, najstarsze datowane na ok. 1850 rok. przedstawiające ludzi z różnych terenów dawnej Polski, fotografowanych w najstarszych zakładach fotograficznych działających na naszych ziemiach. Stanowią bogate źródło wiedzy obyczajowej i socjologicznej. Są również materiałem badawczym do samej historii fotografii.


W czasie działalności Muzeum Śląskiego wykonano i zgromadzono również bogatą własną dokumentację fotograficzną. Stanowi ona oddzielny zbiór ponad 25 tys. obiektów.


W powstającej kolekcji fotografii artystycznej zgromadzono prace wielu czołowych przedstawicieli śląskiego środowiska twórczego.


Kierownik Działu Dokumentacji Mechanicznej: Danuta Kowalik-Dura

Mieszkańcy familoka, Załęże (obecnie dzielnica Katowic), ok. 1920

Ślązacy zwiedzają Egipt, I poł. XX wieku

Fot. Halina Holas-Idziakowa oraz Leonard Idziak, II poł. XX w.

Zofia Rydet, z cyklu Obsesje


-----------------------------------

Ankieta

W jaki sposób najczęściej dowiadują się Państwo o wydarzeniach organizowanych w naszej instytucji?
 • radio lub telewizja
  11.2%
 • prasa
  11.4%
 • facebook lub inne media społecznościowe
  11.4%
 • strona internetowa
  11.1%
 • informator muzealny
  11.2%
 • plakaty na słupach
  10.9%
 • newsletter
  11.2%
 • od znajomych
  11.4%
 • ulotka
  10.2%
z tego komputera głosowano już wcześniej
wszystkich głosów 749601