Zawsze myślę oczami

 

Wystawa zorganizowana przez Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego w Teatrze Rozrywki w Chorzowie czynna od czerwca 2013 w godzinach pracy teatru.

Ekspozycja prezentująca wyjątkowy dorobek twórczy Jerzego Moskala – scenografa teatralnego i filmowego, plastyka, innowatora w zakresie nowoczesnej ekspozycji muzealnej i wystawiennictwa. Wystawa prezentująca projekty – kolaże, makiety, plakaty oraz obiekty przestrzenne jest wielobarwną panoramą życia i artystycznej osobowości Jerzego Moskala. Spośród wielu prac prezentujemy wybór projektów wykonanych dla teatrów zawodowych. Jerzy Moskal – z urodzenia drohobyczanin, z wyboru mieszkaniec Katowic. Rysownik, plakacista, twórca kolaży, scenograf, wreszcie muzealnik. Twórca unikatowej w skali kraju placówki muzealnej – Centrum Scenografii Polskiej.

 

 

 

Przygodę ze scenografią zaczął w 1957 roku w telewizji katowickiej, gdzie z przerwami pracował do lat 70. W teatrze zawodowym zadebiutował „Zmartwychwstaniem” w 1968 roku w Teatrze Śląskim, w reżyserii Lidii Zamkow. Posługiwał się symbolem, skrótem, kolażem. Lubił szybkie zmiany dekoracji, co wymuszało mobilność jej elementów. Inscenizował chętnie romantyków i Szekspira. Wybrane, wielokrotnie nagradzane tytuły prezentujemy właśnie na tej wystawie. Projekty do „Anny Kareniny” Lwa Tołstoja sąsiadują ze „Sławną historią o Troilusie i Kresydzie”, „Zmartwychwstanie” z „Czekając na Godota” Becketta. Wszystkie plansze są autorskimi kolażami artysty. 
 

-----------------------------------

Ankieta

W jaki sposób najczęściej dowiadują się Państwo o wydarzeniach organizowanych w naszej instytucji?