Przemysł śląski w produkcji zbrojeniowej XIX i XX wieku

Ekspozycję poświęconą śląskiemu przemysłowi zlokalizowaliśmy w obu siedzibach Muzeum. Przy alei Korfantego można zwiedzać wystawę o charakterze studium magazynowego prezentującą udział i rolę śląskiego przemysłu militarnego XIX i XX wieku w wytwarzaniu surowców, materiałów oraz gotowych egzemplarzy broni, uzbrojenia oraz oporządzenia wojskowego. Na jej potrzeby zrekonstruowaliśmy w naszych piwnicach oryginalny schron przeciwlotniczy z roku 1939. Zbudowano go, by służył dyrekcji koncernu przemysłowego Huta Pokój, która urzędowała niegdyś w tym budynku. Schron składa się z dwóch pomieszczeń, wypełnionych obecnie przez obiekty militarne, które ilustrują wkład przemysłu śląskiego w produkcję zbrojeniową. Można tu zobaczyć m.in. legendarną polską armatę przeciwpancerną Borfos wzór 36 kaliber 37 mm. W pierwszej części zlokalizowaliśmy eksponaty upamiętniające obrońców obszaru uprzemysłowionego Śląska na początku II wojny światowej – żołnierzy 73. Pułku Piechoty odznaczonego Orderem Virtuti Militari za zasługi bojowe. W schronie znajdują się ponadto ocalone elementy wyposażenia fortyfikacji Obszaru Warownego Śląsk.

Historyczna amunicja artyleryjna oraz elementy pojazdów pancernych 

Fragment ekspozycji: Przemysł śląski w produkcji zbrojeniowej XIX i XX wieku 

Armata ppanc. kalibru 37mm wz.36 

W nowej siedzibie Muzeum, w części północnej, prezentujemy z kolei historyczne budynki dawnej kopalni Katowice oczekujące na rewaloryzację. W ich wnętrzach można oglądać zabytkowe maszyny oraz urządzenia, np. młoty, prasy i obrabiarki z zakładów przemysłowych Śląska, które wkrótce będą stanowić zaczątek nowej wystawy poświęconej historii lokalnego przemysłu. W budynku warsztatu mechanicznego z zachowaną suwnicą z roku 1905 możemy podziwiać  zmagazynowany w czasie realizacji nowej ekspozycji silnik parowy z początku XX wieku, który w okresie swojej świetności napędzał dwie linie walcarek walcowni średnio drobnej w nieistniejącej obecnie hucie Baildon, a dziś jest jedynym tego typu eksponatem zachowanym w Polsce. W dawnym budynku warsztatu mechanicznego i kuźni zgromadziliśmy wiele maszyn i obrabiarek oraz – podobnie jak w ekspozycji przy alei Korfantego – obiekty militarne ilustrujące produkcję i historię śląskiego przemysłu. Na uwagę zasługują przede wszystkim jedyna pokazywana w Polsce armata Flak kaliber 8,8 cm oraz obrabiarka wykorzystywana do produkcji przeznaczonych do niej luf pochodząca z dawnej huty Zgoda, gdzie podczas II wojny światowej dokonywano finalnego montażu tego modelu działa. Szczególnie interesujące jest wnętrze budynku maszynowni zlokalizowanej bezpośrednio przy nadszybiu szybu Bartosz. Znajduje się tu najstarsza w Polsce górnicza parowa maszyna wyciągowa z roku 1892, która pierwotnie obsługiwała szyb Bartosz. Warto też obejrzeć ekspozycję plenerową, na którą składają się obiekty fortyfikacji biernych i bojowych z okresu II wojny światowej.  

Nożyce do stali wielofunkcyjne, 1919, prezentowane na terenie kuźni dawnej kopalni „Katowice”

Schron bierny przeciwodłamkowy, prezentowany na terenie dawnej kopalni „katowice”

Schron bierny przeciwodłamkowy, II wojna światowa, prezentowany na terenie dawnej kopalni „Katowice”

Ekspozycja maszyn przemysłowych w warsztacie mechanicznym dawnej kopalni „Katowice”

Kurator wystawy: Piotr Sworzeń

-----------------------------------

Ankieta

W jaki sposób najczęściej dowiadują się Państwo o wydarzeniach organizowanych w naszej instytucji?