Teatr może zaistnieć wszędzie. Teatr w przestrzeniach miasta // Galeria „Epicentrum” w Jastrzębiu-Zdroju


od 7 lutego / Galeria Epicentrum, Miejski Ośrodek Kultury, al. Piłsudskiego 27, 44-335 Jastrzębie Zdrój>>>

 

Ekspozycja prezentuje bezgraniczność możliwości, jakie daje artyście pejzaż miasta, którego nieskrępowana warunkami scenicznymi wyobraźnia drąży tajemnicze, czasami zapomniane rejony ulic, kamienic, fabryk. Wystawa odwołuje się do realizacji, które burzą rozumienie teatru, jako widowiska zamkniętego w murach wybudowanych specjalnie dla potrzeb sceny. Wybrane inscenizacje są przykładami zainteresowania artystów realiami życia codziennego, a także poszukiwaniem komunikacji z widzami, którym proponuje się nie tylko bierny odbiór idei, ale również aktywny udział w kształtowaniu świata.

 

 

 

Doboru eksponatów dokonano w myśl odwiecznej prawdy, że teatr może zaistnieć wszędzie. Nawiązano do genialnych rozwiązań z odległej historii teatru oraz współczesnych twórców. Zabieranie głosu w obywatelskiej sprawie bądź tworzenie wspólnot artystycznych, w których biorą udział reprezentanci widzów odwołuje nas do źródeł teatru. Dlatego ekspozycja ukazuje różnice w sposobach realizacji tego zadania postawionego przed sztuką. Teatr Modrzejewskiej w Legnicy, Łaźnia Nowa w Krakowie, TR Teatru Rozmaitości w Warszawie, Teatr Ósmego Dnia, to przykłady, do których sięgamy w ekspozycji.

 

 

Kurator wystawy : Agnieszka Kołodziej-Adamczuk, Jolanta Niedoba