Przesilenia/Dodane

Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego w Katowicach zaprasza na  wystawy:
• pozyskanych w roku ubiegłym darów i zakupów  „...dodane... 2008”
• prac studentów i absolwentów Katedry Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie „Przesilenia...2008/2009”.

Na wystawie „…dodane … 2008” prezentowane  będą darowane i zakupione w 2008 projekty dekoracji i kostiumów tak wybitnych artystów uprawiających scenografię teatralną, jak : Liliana Jankowska, Jerzy Ławacz, Tadeusz Kantor, Kazimierz Wiśniak, Jadwiga Mydlarska-Kowal, Lidia i Jerzego Skarżyńscy, Adam Kilian, Zofia de Ines, Ewa Staro-wieyska. Eksponowane też będą wczesne obrazy  Wiesława Langego,  a także rysunki do filmów animowanych autorstwa Zdzisława Kudły.


Równolegle z wystawą darów i nabytków prezentowane będą najciekawsze prace dyplomowe i roczne studentów Katedry Scenografii ASP w Krakowie „ Przesilenia … 2008/2009”. Prace powstały m.in. pod kierunkiem profesorów: Krystyny Zachwatowicz – Wajdy, Andrzeja Kreutza Majewskiego, Małgorzaty Komorowskiej oraz scenografów Ryszarda Melliwy i Andrzeja Witkowskiego.Wystawa prac studenckich i dyplomowych jest kontynuacją tradycji prezentowania najmłodszego pokolenia artystów opuszczających uczelnię, zapoczątkowanej w Centrum Scenografii Polskiej przed kilkunastu laty. Obydwie wystawy spinają też dorobek uznanych twórców z próbami artystycznymi pokolenia młodych.


Ekspozycje są też frapującym, wakacyjnym zaproszeniem do pracowni artystów, w czas, kiedy dopiero rodzi się idea plastyczna,  powstają szkice, projekty dekoracji i kostiumów, makiety przyszłej  przestrzeni plastycznej widowiska teatralnego. Zainteresowani technikami malarskimi, rysunkiem, sposobami wykonywania makiet – w teatralizowanej przestrzeni ekspozycyjnej mogą – w swobodniejszej, wakacyjnej atmosferze - podpatrywać warsztatowe tajemnice.

 

 


-----------------------------------

Ankieta

W jaki sposób najczęściej dowiadują się Państwo o wydarzeniach organizowanych w naszej instytucji?