Konkurs na scenariusz wystawy poświęconej historii Śląska rozstrzygnięty

2 października odbyło się ogłoszenie wyników na scenariusz wystawy stałej Historii Górnego Śląska, która powstanie w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego. Zwycięska firma, AdVenture z Katowic zaproponowała koncepcję „Światło historii”, według której zostanie przygotowany projekt wykonawczy wystawy znajdującej się na najniższej kondygnacji nowego budynku, czyli prawie 14 metrów poniżej poziomu terenu .  

 

Wyniki konkursu uzyskano na podstawie punktacji wg kryteriów zatwierdzonych w warunkach konkursu:


I nagrodę pieniężną w wysokości 100 000 PLN oraz zaproszenie Uczestnika Konkursu do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wystawy i pełnienie nadzoru autorskiego otrzymała praca autorstwa firmy AdVenture z Katowic, reprezentowanej przez Sławomira Mazana oraz Jaremę Szandara, która zdobyła 76,27 punktów.

Pozostali uczestnicy konkursu: i3D Spółka Akcyjna – Lider Konsorcjum oraz firma NoLabel Sp. z o.o. z Krakowa uzyskali kolejno 53,55 punktów oraz 33,91 punkty. Co jest niewystarczającą liczbą punktów do przyznania II i III nagrody pieniężnej.
 
Oceny prac dokonało jury w składzie:

1) Prof. Ewa Chojecka - historyk sztuki, Uniwersytet Śląski w Katowicach
2) Prof. zw. dr hab. Marek Szczepański - socjolog, Uniwersytet Śląski w Katowicach
3) Prof. Ryszard Kaczmarek - historyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach
4) dr Jerzy Gorzelik - historyk sztuki, Członek Zarządu województwa śląskiego
5) dr Paweł Ukielski - historyk, Zastępca Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego
6) dr Joanna Knapik - historyk, Dział Oświaty Muzeum Śląskiego
7) Adam Kowalski - manager kultury, Dyrektor Oddziału Muzeum Śląskiego - Centrum Scenografii Polskiej
8) Michał Niezabitowski - historyk, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
9) Alicja Knast - muzykolog, Dyrektor Generalny Wystawy Głównej Muzeum Historii Żydów Polski
10) Ksawery Kaliski - artysta sztuk wizualnych, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
11) Krzysztofa Frankowska - projektant grafiki użytkowej, kierownik Działu Wydawnictw Muzeum Śląskiego

Główne założenia zwycięskiego scenariusza

„Historię Górnego Śląska pokazujemy w sposób jak najbardziej osobisty - jest to bowiem część naszych indywidualnych wspomnień i przeżyć. Jednocześnie w narracji scenariuszowej kładziemy nacisk na wyjątkowość Górnego Śląska, stawiając pytanie na czym polega fenomen tego regionu. Jako punkt wyjścia do budowania tak rozumianej idei wystawy sięgnęliśmy do spuścizny pisarskiej jednego z najważniejszych obserwatorów górnośląskiej codzienności - ks. Emila Szramka, by zaczerpnąć z niej myśl, która została zawarta w pracy „Śląsk jako problem socjologiczny. Próba analizy”. Autor zdefiniował w niej Górny Śląsk jako ziemię pełniącą w różnych okresach swej historii funkcję POMOSTU, NAGRODY oraz POBOJOWISKA, który niezależnie od tych zmieniających się ról, zawsze pozostawał NAROŻNIKIEM stykających się tu państw i ludów. Te cztery pojęcia: pomost, nagroda, pobojowisko i narożnik przewijają się w narracji scenariusza całej wystawy, powracając jako wyraźny motyw przewodni budujący sensy poszczególnych segmentów. Swoje metaforyczne odzwierciedlenie znalazły one także w logo wystawy.”Opisu scenariusza firmy AdVenture>>>>  


Zobacz film ze zwycięską pracą>>>


Przypomnijmy

Scenariusz wystawy ma opowiadać, także po Śląsku, historię ziem, odwołując się do wielonarodowościowych korzeni mieszkańców tego regionu, jednocześnie prezentując kształtowane przez lata dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska. Wystawa będzie dostosowana do wymagań osób niepełnosprawnych, potrzeb dzieci, nowocześnie tworząc relację obiekt - jego interpretacja. Ekspozycja w zamyśle organizatorów konkursu zaprezentować ma dzieje Śląska jako regionu o fascynującej historii, europejskim wymiarze zjawisk kulturalnych i cywilizacyjnych. Lwia cześć narracji skupi się na czasach najnowszych XIX i XX wieku, a początkiem dla podjęcia narracji będą narodziny przemysłu na Górnym Śląsku, którego pojawienie u schyłku XVIII wieku, zmieniło wieś śląską, stworzyło nowe miasta i ład społeczny oraz duchowy. Ostateczny kształt i zawartość scenariusza zostanie wypracowany w trybie eksperckich oraz społecznych. Narracja poprowadzona zostanie po polsku, niemiecku, angielsku, w gwarze śląskiej oraz brajlem.  


Dla przypomnienia podajemy główne wytyczne do przygotowania scenariusza: 
Diagram pojęciowy>>>     
Opis do diagramu>>>  
Opis kapsuł czasu>>>  
Założenia ogólne do wystawy –  wyciąg z regulaminu>>>  

Projekty firm startujących w konkursie

AdVenture

 

 

 i3D Spółka Akcyjna – Lider Konsorcjum

Zobacz film >>>

 
NoLabel Sp. z o.o.

 

Zobacz film>>>

-----------------------------------

Ankieta

W jaki sposób najczęściej dowiadują się Państwo o wydarzeniach organizowanych w naszej instytucji?
 • radio lub telewizja
  11.2%
 • prasa
  11.4%
 • facebook lub inne media społecznościowe
  11.4%
 • strona internetowa
  11.1%
 • informator muzealny
  11.2%
 • plakaty na słupach
  10.9%
 • newsletter
  11.2%
 • od znajomych
  11.4%
 • ulotka
  10.2%
wszystkich głosów 760568