Jesteś tutaj: Strona główna > O muzeum > Kolejne etapy rewitalizacji

Kolejne etapy rewitalizacji

Obecnie jest finalizowana rewitalizacja dawnego budynku stolarnii i łaźni. W odnowionym budynku stolarni powstaje wystawa stała, nawiązująca do bohaterów polskiej literatury przygodowej (poczytaj więcej o wystawie "Na tropie Tomka") oraz przestrzeń umożliwiająca organizację przedstawień teatralnych, zajęć plastycznych i pokazów filmowych. Kompleksowy remont budynku łaźni głównej oraz umieszczenie w nim pracowni działów Historii, Archeologii i Etnografii umożliwi muzeum pełnienie funkcji centrum kompetencji, usług i badań dla innych instytucji. Zasadniczą część obiektu zajmie przestrzeń ekspozycyjna z przeznaczeniem na wystawy czasowe oraz koncerty. Na przyległym terenie zostanie udostępniony parking zapewniający miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz autokarów, co pozwoli na skorzystanie z oferty muzeum zorganizowanym grupom dzieci oraz osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się.

 

Projekt realizowany w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014, środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków Województwa Śląskiego.


Główną ideą projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska poprzez adaptację dwóch zabytkowych budynków pokopalnianych wraz z konserwacją zabytkowych maszyn przemysłowych, które znajdują się w budynku stolarni. Doposażenie pracowni digitalizacji Muzeum Śląskiego pozwoli na dokumentowanie historii kultury oraz opracowanie cyfrowe najcenniejszych unikatowych zbiorów Muzeum. Rozbudowa infrastruktury umożliwi przeniesienie wszystkich działów placówki z dotychczasowego budynku na teren nowej siedziby Muzeum oraz stworzenie przestrzeni do prowadzenia działalności badawczej, a także kulturalnej i edukacyjnej. 

 

Wizualizacja zagospodarowania terenu - zdjęcie lotnicze

Zakres wnioskowanego projektu

 

Dawna stolarnia – nowe miejsce dla dzieci

 

W odnowionym budynku stolarni planowana jest m.in. wystawa stała nawiązująca do postaci wyjętych z polskiej literatury przygodowej. (poczytaj o wystawie "Na tropie Tomka") Dzięki ekspozycji umieszczonej na piętrze budynku najmłodsi odbiorcy zostaną wprowadzeni w świat sztuki, poznają różnorodność i odmienność kultur. Parter budynku to miejsce przyszłych działań edukacyjnych, przedstawień teatralnych, zajęć plastycznych, koncertów, pokazów filmowych prowadzonych przez Centrum Scenografii Polskiej oraz pozostałe działy Muzeum Śląskiego.

 

Nowe pracownie w łaźni głównej

Kompleksowy remont budynku łaźni głównej oraz umieszczenie w nim i wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni działów Historii, Archeologii i Etnografii, umożliwi Muzeum pełnienie funkcji centrum kompetencji, usług i badań dla innych instytucji. W obiekcie znajdzie się miejsce dla Pracowni Powstań Śląskich Działu Historii, unikatowego projektu Muzeum odpowiadającego na ogromne zapotrzebowanie społeczne związane z tym okresem historii Górnego Śląska. Zasadniczą część budynku zajmie uniwersalna przestrzeń ekspozycyjna z przeznaczeniem na wystawy czasowe oraz koncerty, wykłady, spotkania.

 

Łaźnia Główna - nowa siedziba Dział Archeologii, Etnografii i Historii Parking naziemny na północnym terenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego

 

Na terenie przyległym do budynków zostanie wybudowany parking zapewniający miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz autokarów, co pozwoli na skorzystanie z oferty Muzeum  zorganizowanym grupom dzieci oraz osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się.

 

 

W celu realizacji projektu Muzeum Śląskie nawiązało współpracę partnerską z Norweskim Instytutem Badań Dziedzictwa Kulturowego (NIKU), który jest niezależną instytucją non-profit zajmującą się konserwacją i zrównoważonym zarządzaniem dziedzictwem kulturowym. Dzięki tej współpracy pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami, będzie możliwa wymiana doświadczeń w zakresie rewaloryzacji obiektów zabytkowych i rewitalizacji zdegradowanych terenów miejskich.

 

Projekt jest kontynuacją budowy nowej siedziby Muzeum Ślaskiego na terenach po byłej kopalni „Katowice”. Pierwsza cześć rewitalizacji terenu pokopalnianego realizowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 jako projekt kluczowy. W najbliższych latach planowane są kolejne inwestycje związane zagospodarowaniem terenu i adaptacją budynków postindustrialnych (m.in. kompleksu budynków szybu „Bartosz”, wieży ciśnień, warsztatu mechanicznego, kuźni oraz łaźni „Gwarek”) na potrzeby Muzeum Śląskiego. W ramach prac rewitalizacyjnych przewiduje się adaptację zabytkowych obiektów z wykorzystaniem funkcji związanych z rozwojem sektora przemysłów kreatywnych wspomagających działalność muzealną oraz szeroko rozumianej funkcji kultury  Znaczna część obiektów wykorzystana zostanie na potrzeby wystawiennicze, usługowe i promocyjne związane z dziedzictwem przemysłowym regionu śląskiego.

 

Kalendarium II etapu rewitalizacji terenu byłej kopalni Katowice>>>

 

Galeria>>>

 

Film - Koncepcja zagospodarowania części północnej Kwartału Muzeum "Ogród miejski w mieście ogrodów">>>

 

Planowany budżet projektu:

Całkowita wartość projektu – 29,89 mln zł


Dofinansowanie z MF EOG i MKiDN     15.313.320
Wkład woj. śląskiego                             14.579.944

Termin zakończenia                              31.08.2017