"Najcenniejsze..." Wystawa sumująca 25 - letni dorobek kolekcjonerski Centrum Scenografii Polskiej.

Na przestrzeni 25 lat swoje dzieła powierzyło Centrum Scenografii Polskiej 116  scenografów. W 80 procentach darowali je sami autorzy, ich spadkobiercy, teatry bądź instytucje gromadzące teatralia. Sala ekspozycyjna Centrum Scenografii Polskiej zdołała pomieścić zaledwie cząstkę prac, które znajdują się w  zbiorach Centrum.

 

Wybraliśmy 40 spośród  autorów naszych zbiorów. Na wystawie eksponowane są zarówno fragmenty dużych kolekcji, m.in. Otto Axera, Władysława Daszewskiego,  Mariana Kołodzieja,  Wiesława Langego, Andrzeja Kreutza Majewskiego, Jadwigi Mydlarskiej – Kowal, Teresy Roszkowskiej, Lidii i Jerzego Skarżyńskich, Andrzeja Stopki, Zofii Wierchowicz, Kazimierza Wiśniaka, jak  i prace  z kolekcji liczebnie mniejszych, ale fundamentalnych w historii scenografii, takich jak  Krystyna Zachwatowicz, Józef Szajna, Tadeusz Kantor, Adam Kilian, Wojciech Krakowski, Piotr Potworowski, Jerzy Gurawski, Zenobiusz Strzelecki, Barbara Ptak, Jerzy Zitzman, Barbara Hanicka, Zofia de Ines, Małgorzata Słoniowska  i inni.

 

W doborze prac odwołujemy się w dużej mierze do pamięci naszych widzów i wspomnień  wcześniejszych ekspozycji tematycznych i monograficznych, na których prezentowane były zapisane w historii polskiego teatru sławne inscenizacje plastyczne. Licząc na twórczy współudział Państwa wrażeń i wspomnień, prosimy o dopełnienie ekspozycji tym, co dla teatru ma walor najgłębszy.

 

-----------------------------------

Ankieta

W jaki sposób najczęściej dowiadują się Państwo o wydarzeniach organizowanych w naszej instytucji?