Szychta kreatywna: program wydarzeń

  

 

Czym jest Szychta kreatywna?

Zapisz się na wydarzenia!

 

     

PROGRAM WYDARZEŃ

30 marca 2017

> 9.30 / poziom 0

Rejestracja uczestników

> 10.00 / audytorium

Rozpoczęcie Forum: Alicja Knast, dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach

> 10.15–12.00 / audytorium

Główny mówca: Robert Konieczny, architekt, szef biura KWK „Promes”

Moderatorzy: Alicja Knast, Aleksander Krajewski - przedstawiciel SARP oddział Katowice

> 12.00–12.20 / foyer audytorium

Przerwa kawowa

> 12.20–14.00

Panel dyskusyjny / sala edukacyjna A

Miejsca pamięci – miejsca tożsamości. Rewitalizacja przestrzeni o znaczeniu historycznym

Uczestnicy dyskusji: Iwona Katarzyńska-Czaplewska i Andrzej Trzeciak – Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Adam Hajduga – wiceprezydent Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego oraz kierownik Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego przy Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Agnieszka Kuchcińska-Kurcz – Centrum Dialogu Przełomy oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko – Muzeum Śląskie w Katowicach, Anna Żabska – Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Moderatorzy: Adam Pisarek, Aleksander Krajewski - przedstawiciel SARP oddział Katowice

 

Panel dyskusyjny / sala edukacyjna C

Marzenia i możliwości. Formalne aspekty rewitalizacji przestrzeni industrialnych
Uczestnicy dyskusji: prof. dr hab. Jakub Lewicki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Ryszard Szopa – miejski konserwator zabytków w Chorzowie, dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk – miejski konserwator zabytków w Rudzie Śląskiej.

Moderator: Michał Domińczak - Politechnika Łódzka, KPMG Advisory

> 14.00–14.45 / foyer audytorium

Lunch

> 14.45–16.15 / audytorium

Muzeum Śląskie na warsztat.
Dyskusja wokół przygotowywania planu funkcjonalnego dla zabudowań szybu Bartosz

Uczestnicy dyskusji: Piotr Bujas – BADR Bureau of Architecture Design Research, Łukasz Dziąbek – Muzeum Śląskie w Katowicach, Ludwika Ignatowicz – Stowarzyszenie na rzecz Poprawy Środowiska Mieszkalnego „Odblokuj”, dr inż. arch. Stanisław Lessaer – P.A. Nova S.A.

Moderator: Anna Syska – Fundacja Napraw Sobie Miasto

> 16.15–16.30 / foyer audytorium

Przerwa kawowa

> 16.30–18.00 / audytorium

Strefa Kultury w kontekście znaczenia przestrzeni publicznej w życiu społeczności lokalnej

Uczestnicy dyskusji: Alicja Knast – dyrektor Muzeum Śląskiego, Tomasz Konior – architekt i autor projektu siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Wojciech Kuśpik / Marcin Stolarz – Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA

Moderator: Dominique Sellier – Norweski Instytut Badań Dziedzictwa Kulturowego

 

> 18.20 / Muzeum Śląskie, al. W. Korfantego 3

Poczęstunek

31 marca 2017

> 9.30 / poziom 0

Rejestracja uczestników

> 10.00–11.30 / audytorium

Studium przypadku

Uczestnicy wezmą: prof. Jonny Aspen – Oslo School of Architecture and Design, inż. Karel Malík – Dolní oblast Vítkovice, z.s., Aneta Moczkowska – Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie, Laima Nomeikaite – Norweski Instytut Badań Dziedzictwa Kulturowego

> 11.30–11.45 / foyer audytorium

Przerwa kawowa

> 11.45–13.30 / sala ekspozycyjna w budynku Centrum Scenografii Polskiej

Ludzie, przestrzeń, architektura. Rola dialogu w kreowaniu przemian społecznych i urbanistycznych

Uczestnicy dyskusji: Oktawiusz Chrzanowski – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Ewa Fudali-Bondel – Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Krzysztof Hołyński – Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, dr Marta Jaskulska – Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie, Agnieszka Olender – Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Wojciech Student –  pełnomocnik prezydenta miasta Rybnika

Moderatorzy: Adam Pisarek i Jarosław Makowski - BoMiasto

> 13.30–14.00 / foyer audytorium

Lunch

> 14.00–17.00 / Katowice,

Fabryka Porcelany w Bogucicach, Dąbrowa Górnicza,

dawna Fabryka Obrabiarek „Defum”

Dziedzictwo poprzemysłowe w trakcie przemian.
Wizyty studyjne w wybranych obszarach województwa śląskiego

> 18.00 / sala wystaw czasowych

Wernisaż wystawy „Nie jestem już psem”

 

 

Opiekun projektu: Łukasz Dziąbek
Koordynator: Magdalena Czerny-KehlUwaga: Udział w projekcie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację audiowizualną i fotograficzną oraz na wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych na potrzeby Muzeum Śląskiego

 

Projekt realizowany przez Muzeum Śląskie we współpracy z Norweskim Instytutem Badań Dziedzictwa Kulturowego (NIKU) w ramach Funduszy Współpracy Dwustronnej.
Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.
Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”.
www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org