Jesteś tutaj: Strona główna > Edukacja > Szychta kreatywna

Szychta kreatywna

W kierunku rewitalizacji integralnej – Szychta kreatywna. Forum

30-31 marca 2017

 

Jako Muzeum „wyrosłe” w rewitalizowanej przestrzeni postindustrialnej w najstarszej w Katowicach dzielnicy przyznajemy, że przemysłowe dziedzictwo regionu i wynikające z niego relacje łączące mieszkańców są istotnym czynnikiem kształtującym wspólnotę. Proces rewitalizacji, któremu została poddana katowicka Strefa Kultury, wpłynął nie tylko na strukturę urbanistyczną, lecz także – a może przede wszystkim – na społeczność lokalną. Jak odpowiedzialnie, transparentnie i z zachowaniem wzajemnego szacunku dla wszystkich stron przeprowadzić ten proces? Odpowiedzi będziemy szukać 30 i 31 marca podczas Szychty kreatywnej. Forum wspólnie z jej uczestnikami. Zapraszamy do udziału wszystkich, dla których jest ważna przestrzeń publiczna.

Sprawdź szczegółowy program Szychty kreatywnej

Zapisz się na wydarzenia!

Forum rozpocznie wystąpienie Roberta Koniecznego na temat siedziby Centrum Dialogu „Przełomy” w Szczecinie, uznanej za najlepszą przestrzeń publiczną Europy oraz za najlepszy budynek na świecie roku 2016 (World Building of the Year). Zapoczątkuje ono dyskusję o istocie kompleksowego projektowania przestrzennego i jego znaczeniu dla kształtowania relacji urbanistycznych oraz międzyludzkich.
Bardzo ważną częścią Forum będzie debata poświęcona możliwościom współpracy międzysektorowej w kształtowaniu przemian społecznych i urbanistycznych. W ramach case studies goście z Polski, Norwegii i Czech omówią wybrane projekty rewitalizacyjne realizowane na terenie Europy. Z kolei spotkanie z konserwatorami zabytków i przedstawicielami świata nauki będzie okazją do przedstawienia formalnych aspektów rewitalizacji obiektów industrialnych wraz z perspektywami ich ekonomicznego oddziaływania.

W planie także kilka paneli dyskusyjnych. Pierwszego dnia wraz z przedstawicielami Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, Centrum Dialogu „Przełomy” oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu będziemy rozmawiać o transformacji obiektów poprzemysłowych i obszarów o znaczeniu historycznym.

Osoby zainteresowane naszym regionem chcielibyśmy zachęcić do udziału w dyskusji poświęconej funkcjonowaniu Strefy Kultury i dalszym możliwościom jej rozwoju. Dyskutować będą m.in. Alicja Knast, dyrektor Muzeum Śląskiego, Tomasz Konior, architekt i autor projektu siedziby NOSPR, oraz Wojciech Kuśpik, zarządzający Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Istotnym wątkiem dla Muzeum Śląskiego będzie spotkanie związane z przygotowaniem programu rewitalizacji zabudowań szybu Bartosz – Muzeum Śląskie na warsztat. Wspólnie z uczestnikami Forum i zaproszonymi ekspertami będziemy się chcieli zastanowić nad programem funkcjonalnym dla tej części zabudowań byłej kopalni Katowice. Będzie to dla nas pierwszy krok do wdrożenia modelu współprojektowania.

Forum zakończą wizyty studyjne. W otoczeniu historycznych poprzemysłowych zabudowań Fabryki Porcelany w Bogucicach i Fabryki Obrabiarek „Defum” w Dąbrowie Górniczej będziemy rozmawiać o pojawiającej się szansie na zmianę nie tylko terenów po byłych fabrykach, ale także przestrzeni miejskich w ogóle.

Wśród ekspertów, którzy przyjęli nasze zaproszenie, znajdują się: Ludwika Ignatowicz ze Stowarzyszenia „Odblokuj”, działającego na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego, Oktawiusz Chrzanowski, reprezentujący Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dr Marta Jaskulska z Pomorskiego Stowarzyszenia Aktywni Lokalnie, Ewa Fudali-Bondel z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z Katowic.

Ambasadorami wspierającymi naszą ideę i traktującymi przestrzeń publiczną w kategoriach wspólnotowych zostali: Anna Dudzińska (Radio Katowice), Robert Konieczny (architekt, KWK „Promess”), Jarosław Makowski (BoMiasto, radny Sejmiku Województwa Śląskiego) i Rafał Urbacki (choreograf i reżyser teatralny, Ten dwudziesty pierwszy roczek, Kształt rzeczy).

Przestrzeń publiczna jest złożonym ekosystemem społeczno-urbanistycznym i tylko kompleksowe projekty mogą doprowadzić do zrównoważonej odnowy tego miejsca. To jeden z dziesięciu punktów rezolucji pt. W kierunku rewitalizacji integralnej, którą udało się nam wspólnie wypracować na poprzednich spotkaniach w ramach Szychty kreatywnej. Do udziału w jej finalnej odsłonie zapraszamy wszystkich, którym przestrzeń publiczna nie jest obojętna.


Wstęp wolny. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 24.03.2017 przez stronę: https://szychtakreatywna.evenea.pl/

Kontakt: Magdalena Czerny-Kehl
tel.: 32 213 08 17, e-mail:
m.czerny@muzeumslaskie.pl

 

Opiekun projektu: Łukasz Dziąbek
Koordynator: Magdalena Czerny-Kehl

 

 

  

Projekt realizowany przez Muzeum Śląskie we współpracy z Norweskim Instytutem Badań Dziedzictwa Kulturowego (NIKU) w ramach Funduszy Współpracy Dwustronnej.
Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.
Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”.
www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org