Jesteś tutaj: Strona główna > Centrum Scenografii Polskiej > WYDARZENIA > SharedSpace

SharedSpace

 

 

Muzyka, pogoda i polityka są pojęciami tworzącymi ramę tematyczną międzynarodowego projektu scenograficznego SharedSpace: Music Weather Politics, którego celem jest redefinicja i obrazowanie nowych koncepcji środowisk performatywnych oraz aktywny udział w ich tworzeniu. SharedSpace jest próbą odkrywania i uwalniania scenografii jako interaktywnego otoczenia posiadającego potencjał dekonstruowania społecznych hierarchii, ożywiania rzeczy wyobrażonych i fantastycznych, otwierającego kreatywną komunikację i podkreślającego rolę sceny w dyskursie politycznym. Ponadto, ambicją projektu jest stworzenie platformy jednoczącej profesjonalistów, studentów i szeroką publiczność w poszukiwaniu pomysłów, inspiracji i dyskusji.

 

SharedSpace jest projektem badawczym i artsytycznym zarazem, trwającym trzy lata, zrzeszającym 12 instytucji europejskich. Do jego głównych działań należą sympozja (Gatherings i Retreats), eksperymentalne wystawy (o roboczych tytułach: Muzyka, Pogoda, Polityka, Przedmiot, Twórcy, Przestrzeń, Plemiona) i SpaceLab czyli rozbudowany składnik edukacyjny (seria warsztatów, spektakli, ko-produkcji itp.) SharedSpace bazując na toczącym się nieustannie dialogu i sesjach swobodnej wymiany pomysłów, stymuluje interdyscyplinarną aktywność i tworzenie przestrzeni współuczestnictwa.  Mimo globalnych założeń, każdy z partnerów ma dość swobody aby w swoim działaniu uwzględnić wyjątkową lokalną perspektywę.

 

Pomiędzy rokiem  2013 a 2016 w kilku krajach europejskich w ramach SharedSpace odbywać się będzie wiele wydarzeń, do udziału w których zapraszamy scenografów, ludzi teatru, architektów, teoretyków, ludzi sztuki, studentów, jak i szeroką publiczność. Kulminacja pierwszej fazy działań w ramach SharedSpace odbędzie się podczas Praskiego Quadriennale w lipcu 2015  w czeskiej Pradze.     

 

www.sharedspace.cz
www.pq.cz

 

SharedSpace jest organizowany przez  the Prague Quadrennial we współpracy z:
Finnish National Gallery, Museum of Contemporary Art, Kiasma Theatre; New Theatre Institute of Latvia; Santarcangelo dei Teatri; Victoria and Albert Museum; HKU Theatre, University of the Arts, Utrecht; Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague; The Royal Central School of Speech and Drama; Centre for Creative Actions IMPACT Macedonia; Center for Polish Scenography, Silesian Museum; Zbigniew Raszewski Theatre Institute; Norwegian Theatre Academy/Østfold University College; The Swiss Arts Council Pro Helvetia; School of Visual Theatre Jerusalem.
 

 

Program finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Kultura.