Konkurs na najlepszą pracę doktorską dotyczącą scenografii

Konkurs na najlepszą pracę doktorską dotyczącą scenografii

Edycja III

2013-2016

 

Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze i historii sztuki. Nagrodzony autor otrzyma 3000 zł brutto, a jego praca zostanie wydana nakładem Muzeum Śląskiego.

 

Tematyka nadsyłanych na konkurs prac powinna skupiać się wokół zagadnień i problemów strony wizualnej przedstawienia, filmu czy filmu animowanego.

Konkurs obejmuje następujące prace doktorskie:
– dotyczące problematyki scenografii i przestrzeni teatralnej,
– podejmujące zagadnienia scenografii filmowej oraz prace na temat filmu animowanego,
– monografie scenografów;
– dotyczące historii oraz współczesności teatru i filmu polskiego, akcentujące wpływ scenografii na kształt szerszego zjawiska historyczno-kulturowego.

Czekamy na prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań. Poszukujemy autora z pasją, potrafiącego w ciekawy, barwny sposób przedstawić plastyczną stronę teatru czy filmu. Pragniemy popularyzować wśród szerszej publiczności zagadnienia dotyczące scenografii.

Nagrodzona w I edycji konkursu praca dr Jadwigi Rożek-Sieraczyńskiej „Krystyna Zachwatowicz –scenografie teatralne” ukaże się w tym roku.

 

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Regulamin konkursu

 

Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie 10.06–15.11.2016 roku na adres:


Agnieszka Tabor

Centrum Scenografii Polskiej
Oddział Muzeum Śląskiego w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1
40- 205 Katowice


z dopiskiem: „Konkurs na pracę doktorską z dziedziny scenografii”.

 

Szczegółowych informacji udziela:
Agnieszka Tabor
tel. 32 213 08 14
e-mail: a.tabor@scenografia-polska.pl