„Artyzm teatralnego rzemiosła czyli to, czego nie widać”.

 

Wystawa odsłania kulisy teatru, jest swego rodzaju zaproszeniem do miejsc na co dzień dla widza niedostępnych - do pracowni scenografa, za kulisy teatru, do pracowni artystycznych i technicznych, wszędzie tam, gdzie rodzi się sfera plastyczna przyszłej premiery, a także do zaaranżowanej garderoby aktorskiej i wreszcie... na scenę.


Projekty scenograficzne uznanych scenografów ze zbiorów własnych Centrum Scenografii Polskiej, unikatowe kostiumy m.in, Andrzeja Kreutza Majewskiego ze zbiorów Teatru Wielkiego Opery Narodowej i Muzeum Teatralnego w Warszawie, kostiumy Małgorzaty Słoniowskiej do „Kantaty o kawie” i „Kantaty chłopskiej” z realizacji w Operze Wrocławskiej, wykonane z niestereotypowych materiałów lalki Adama Kiliana z Teatru Lalka w Warszawie i wiele innych obiektów, pozwoli zbliżyć się do tego, co z perspektywy widowni nie zawsze jest widoczne, a  wzbogaca atrakcyjność rzemiosła i sztuki teatru. Stwarza i kreuje magię teatru.


 Otwarta, wielowątkowa formuła wystawy wzbogaconej wypowiedziami scenografów, zapisami przedstawień i całym szeregiem materiałów multimedialnych, adresowana jest do dzieci i młodzieży w różnym wieku. Prowadzący zajęcia dydaktyczne przygotowali unikatowe materiały, które rozszerzą wiedzę o długim, żmudnym, ale niezwykle pasjonującym procesie powstawania widowiska teatralnego. Spotkania zapewne będą podsycały ciekawość, prowokowały do pytań  i skłonią do udziału w zaimprowizowanych działaniach plastycznych i aktorskich, które zaproponują prowadzący zajęcia.

 


-----------------------------------

Ankieta

W jaki sposób najczęściej dowiadują się Państwo o wydarzeniach organizowanych w naszej instytucji?