Zawsze myślę oczami. Jerzy Moskal// Galeria „Epicentrum” w Jastrzębiu-Zdroju


od 7 lutego / Galeria Epicentrum, Miejski Ośrodek Kultury, al. Piłsudskiego 27, 44-335 Jastrzębie Zdrój>>>

 

 

 
Wystawa prezentująca projekty - kolaże, makiety, plakaty oraz obiekty przestrzenne jest wielobarwną panoramą życia i artystycznej osobowości Jerzego Moskala. Spośród wielu prac prezentujemy wybór projektów wykonanych dla teatrów zawodowych. Jerzy Moskal – z urodzenia drohobyczanin, z wyboru mieszkaniec Katowic. Rysownik, plakacista, twórca kolaży, scenograf, wreszcie muzealnik. Twórca unikatowej w skali kraju placówki muzealnej – Centrum Scenografii Polskiej. Przygodę ze scenografią zaczął w 1957 roku w telewizji katowickiej, gdzie z przerwami pracował do lat siedemdziesiątych.  W teatrze zawodowym zadebiutował „Zmartwychwstaniem” w 1968 roku w Teatrze Śląskim, w reżyserii Lidii Zamkow. Posługiwał się symbolem, skrótem, kolażem. Lubił szybkie zmiany dekoracji, co wymuszało mobilność jej elementów. Inscenizował chętnie romantyków i Szekspira. Wybrane, wielokrotnie nagradzane tytuły prezentujemy właśnie na tej wystawie. Projekty do „Anny Kareniny” Lwa Tołstoja sąsiadują ze „Sławną historią o Troilusie i Kresydzie”, „Zmartwychwstanie” z „Czekając na Godota” Becketta. Wszystkie plansze są autorskimi kolażami artysty.

 

 

 

 

Kurator wystawy : Agnieszka Kołodziej-Adamczuk, Jolanta Niedoba